Cytaty z Arystotelesa

Mądre cytaty z Arystotelesa

Przygotowałam dla Was duża kolekcję najlepszych cytatów z Arystotelesa. Poniżej znajdziecie najlepsze sentencje, które są czasami pozytywne a czasami smutne. Znajdziecie też piękne aforyzmy, inspirujące hasła oraz motywujące złote myśli.

Dzielcie się nimi ze swoimi najbliższymi.

Cytaty Arystoteles

arystoteles

Kliknij w wybrany cytat, aby go skopiować

 • „Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.”

 • „Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.”

 • „(…) [ludzie] nie tylko są uczestnikami życia, lecz ponadto cieszą się szczęściem. Taki jest rodzaj ludzki. Albowiem tylko człowiek ze zwierząt nam znanych ma w sobie coś boskiego albo przynajmniej najwięcej tego ma w sobie spośród nich wszystkich.”

 • „Nie zawsze jest tym samym: być dobrym człowiekiem i dobrym obywatelem.”

 • „Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku.”

 • „Nie mów niedbale o poważnych sprawach ani uroczyście o marnych.”

 • „Należy zacząć od zapoznania się z częściami ciała ludzkiego. Otóż spośród zwierząt człowiek jest nam z konieczności najlepiej znany.”

 • „Korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie.”

 • „Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom; bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.”

 • „Im krwawsza bitwa, tym słodsze zwycięstwo.”

 • „Ufność ludu zależna jest od wrogości wobec bogaczy.”

 • „Człowiek, który się nie złości, gdy jest prowokowany, jest głupcem.”

 • „Namyśleć się trzeba powoli.”

 • „Tragedia jest naśladowczym przedstawieniem akcji poważnej i zamkniętej; posiada określoną wielkość jest tworem mowy ozdobnej, a w każdej swej części odmiennej; ma postać nie opowiadania, lecz działania; wzbudza współczucie i strach i przez to oczyszcza te uczucia.”

 • „Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda.”

 • „(…) człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek, żyje poza państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą…

 • „(…) mędrzec [filozof] musi posiadać wiedzę możliwie o wszystkich rzeczach, mimo iż nie będzie posiadał wiedzy o każdej poszczególnej rzeczy.”

 • „Wychowanie to rzecz poważna. Musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.”

 • „Toteż słusznie jest przekonanie, że niezamierzone jest to, co czynimy w gniewie; impuls do tego czynu daje bowiem nie ten, kim gniew miota, lecz ten kto wzbudził ów gniew.”

 • „W miarę możności należy unikać błędów.”

 • „Starość nie jest niczym innym, jak tylko powtórzeniem wieku dziecięcego.”

 • „Dzięki wstrzymywaniu się od rozkoszy zmysłowych, stajemy się umiarkowani, a będąc nimi, możemy się od rozkoszy tych wstrzymywać.”

 • „Zapewniam cię, miłość nosi zawsze dwa kołczany. W jednym pełno strzał płomiennych: przeszywają cię i czujesz jakąś błogość, szlachetniejesz w swych upodobaniach i uczuciach, stajesz się czuły i wrażliwy. Ale w drugim tkwią strzały okrutne: niosą podejrzenia i swary, przejmują lękiem i chłodem, wywołują niechęć po najgorętszych pragnieniach.”

 • „Osiągnąłem to przez filozofię: że bez przymusu robię to, co inni robią tylko w strachu przed prawem.”

 • „Całość to więcej niż suma jej składników.”

 • „Spośród wszystkich zwierząt człowiek ma największe nogi w stosunku do swego wzrostu, i słusznie tak jest. On bowiem jedyny wśród nich ma postawę prostą.”

 • „Jesteśmy tym co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”

 • „Pewne rozważania nasuwają podejrzenie, iż czas albo w ogóle nie istnieje, albo jest pojęciem bardzo mglistym i niewyraźnym. Bo oto jedna jego część przeminęła i już jej nie ma, podczas gdy inna dopiero będzie i jeszcze jej nie ma. Z takich to części składa się wszelki czas (…). Jednakże może się wydawać, iż to, co się składa z nieistniejących części, nie może uczestniczyć w bycie.”

 • „Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.”

 • „Edukacja to najlepsze zabezpieczenie na starość.”

 • „Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.”

 • „Matematyka jest miarą wszystkiego.”

 • „Tragedia to naśladowcze przedstawianie akcji poważnej, skończonej i posiadającej odpowiednią wielkość(…), przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia [katharsis] tych uczuć.”

 • „Prawda leży pośrodku – może dlatego wszystkim zawadza.”

 • „Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”

 • „Prawda ma podstawową wyższość nad fałszem i jeśli w starciu z nim nie zwycięża, to dlatego, że jej obrońcom brak zdolności perswazyjnych.”

 • „Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego.”

 • „Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.”

 • „Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji.”

 • „Także już i wychowanie władcy zdaniem niektórych jest inne, jakoż okazuje się, że synowie królów otrzymują wykształcenie w jeździe konnej i sztuce wojennej.”

 • „Cnota to złoty środek między dwoma występkami.”

 • „Jaka z nauk jest najkonieczniejsza? Oduczyć się rzeczy złych.”

 • „Szanuj swoich obywateli, inaczej będą tobą gardzić.”

 • „Zdolność doznawania przyjemności jest dowodem siły.”

 • „Jasność – podstawowa wartość rzeczy.”

 • „Najszybciej starzeje się wdzięczność.”

 • „Czym jest przyjaźń? To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach.”

 • „Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.”

 • „Tylko Bóg może być przyczyną wszystkich rzeczy.”

 • „Co więcej, Ziemia i inne ciała muszą z konieczności pozostawać w swym właściwym miejscu i mogą być zeń usunięte tylko siłą.”

 • „U początku filozofii stoi – zdziwienie.”

 • „Nieszczęście ludzi brata.”

 • „To, co wciąż robimy, stanowi o nas.”

 • „Miłość to jedna dusza w dwóch ciałach.”

 • „Ludzie, którzy wyświadczyli komuś dobrodziejstwo, zdają się większą darzyć miłością tych, co go doznali, aniżeli na odwrót, ci, na których spłynęło dobrodziejstwo – swoich dobrodziejów.”

 • „(…) celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie.”

 • „Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą, a w chwilach nieszczęścia – schronieniem.”

 • „Nie tym się chwal, że masz sławną ojczyznę, ale staraj się tak żyć, żebyś był jej godny.”

 • „Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.”

 • „Myślimy jednak, że poznanie i zdolność rozumienia należą raczej do wiedzy niż do doświadczenia, i sądzimy, że ludzie wiedzy są mądrzejsi od empiryków, bo mądrość zależna jest we wszystkich przypadkach raczej od wiedzy. A dzieje się tak dlatego, ponieważ tamci znają przyczynę, a ci nie; empirycy znają skutek, ale nie znają przyczyny, a teoretycy znają i skutek, i przyczynę.”

 • „Marzenia senne na jawie – to nadzieja.”

 • „Małość człowieka polega na jego pospolitości.”

 • „Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.”

 • „Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie.”

 • „Wszyscy ludzie mogliby się zgodzić, że mądrość powstaje z wiedzy i z poszukiwania rzeczy, które filozofia umożliwia nam objąć; a więc powinniśmy bez wahania zająć się filozofią.”

 • „Na to, by obywatele stawali się dobrymi i cnotliwymi, wpływają trzy czynniki; są nimi: natura, przyzwyczajenie, rozum. Przede wszystkim bowiem trzeba się urodzić człowiekiem, a nie jakąś inną istotą żyjącą, z odpowiednimi właściwościami ciała i duszy. Co do pewnych cech i urodzenie niczego nie przesądza, bo przyzwyczajenie powoduje ich zmianę. Są mianowicie pewne właściwości przyrodzone, które przez przyzwyczajenie ulegają zmianie tak w jedną, jak i w drugą stronę: na gorsze i na lepsze. Inne istoty żyjące przeważnie wedle swej natury, niektóre w drobniejszych szczegółach urabia i przyzwyczajenie, ale tylko człowiek kształtuje się pod wpływem rozumu, bo on tylko rozum posiada. Toteż wszystkie te trzy czynniki muszą być u niego zharmonizowane.”

 • „Przez naśladowanie zdobywa podstawy swej wiedzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą przyjemność.”

 • „Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.”

 • „Niektórzy ludzie są tak oszczędni, jakby mieli wiecznie żyć, inni tak rozrzutni, jakby mieli natychmiast umrzeć.”

 • „…chociaż pragnienie miłości tkwi w ludziach tak głęboko, niemal wszystko inne uważa się za ważniejsze niż miłość: powodzenie, prestiż, pieniądze, władzę. Niemal całą naszą energię zużywamy na to, aby się nauczyć osiągać te cele, natomiast prawie nic nie robimy, aby nauczyć się sztuki miłości.”

 • „Kara jest także rodzajem lekarstwa.”

 • „Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.”

 • „Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.”

 • „Dlaczegóż tedy nikt nie doznaje przyjemności bez przerwy? Czy z powodu znużenia? Bo przecież żadna z czynności ludzkich nie może się odbywać bez przerwy. Nie może tedy i przyjemność trwać bez przerwy, jako że jest czymś towarzyszącym czynności. Z tego samego powodu niektóre rzeczy cieszą nas, póki są nowe, później zaś już mniej. Zrazu bowiem pobudzają umysł do intensywnego zajęcia się nimi (…), później jednak czynność {umysłu} nie jest już tak żywa, lecz słabnie; dlatego też przyjemność maleje.”

 • „Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia – przypadek.”

 • „Piękność znaczy więcej niż jakikolwiek list polecający.”

 • „Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą.”

 • „Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.”

 • „Gdy się uwzględni wzrost człowieka, to człowiek ma największy (…) mózg.”

 • „Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych.”

 • „Miłość przeżywamy tak, jakbyśmy wiedzieli na czym ona polega. W momencie jednak, gdy próbujemy ją zdefiniować, czy chociażby przybliżyć jej sens za pomocą pojęć, natychmiast się nam wymyka. Wnioskujemy stąd, że miłość nie powinna ani nie może być ściśle pojmowana, że wymyka się wszelkiemu zrozumieniu, że każdy wysiłek zmierzający do jej tematyzacji jawi się jako niestosowna abstrakcja czy sofistyka.”

 • „Człowiek (…) stworzenie towarzyskie.”

 • „Wszak początek zdaje, się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań.”

 • „Na przykład: kamień i w ogóle przedmioty ciężkie z natury swej opadają w dół. Chociażbyś często je rzucał w górę i starał się je przyzwyczaić do tego, aby same leciały do góry, jednakże nigdy nie będą się poruszały do góry, tylko zawsze w dół. Podobnie jest i w innych tego rodzaju przypadkach.”

 • „By zapragnąć przyjaźni, nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli.”

 • „Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.”

 • „Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.”

 • „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.”

 • „Gdyby ktoś nad jakąś sprawą stale się zastanawiał, rozstrzygnięcie przeciągnęłoby się w nieskończoność.”

 • „Istota żyjąca w samotności, poza społeczeństwem, jest albo zwierzęciem, albo bogiem.”

 • „(…) ten jest mądrzejszy we wszystkich dziedzinach wiedzy, kto jest skrupulatniejszy [w badaniu] i zdolniejszy do nauczania o przyczynach.”

 • „Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.”

 • „Człowiek bowiem jest jedynym zwierzęciem, które ma prostą postawę, bo jego natura i istota są boskie. Otóż funkcją właściwą istocie najbardziej zbliżonej do bóstwa jest myśl i mądrość. Lecz funkcja ta nie byłaby łatwa do wykonania, gdyby część górna organizmu bardzo ciążyła, bo ciężar utrudnia w wysokim stopniu działanie rozumu.”

 • „Dramat nas interesuje nie dlatego, że ilustruje naturę ludzką, ale głównie ze względu na sytuację, a dopiero później ze względu na uczucia tych, których dotyczy.”

 • „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.”

 • „Każde stworzenie jest smutne po cielesnym obcowaniu.”

 • „(…) gniew budzi się w człowieku, gdy mu się zdaje, że doznał niesprawiedliwości.”

 • „By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który dojrze­wa po­woli.”

 • „Kto nie panuje nad sobą, popełnia złe czyny pod wpływem namiętności, wiedząc, że są złe, ten natomiast, kto panuje nad sobą, wiedząc, że żądze są złe, nie ulega ich podszeptom dzięki swemu rozumowi.”

 • „Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.”

 • „Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragnionym, ani pijanym.”

 • „Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.”

Arystoteles cytaty

Darmowe wróżby3 karty tarota3 karty tarota
TAROT
Z 3 KART
5 kart tarota5 kart tarota
TAROT
Z 5 KART
tarot lenormandtarot lenormand
TAROT
LENORMAND
losuj runę
LOSUJ
RUNĘ
karty cygańskie
KARTY
CYGAŃSKIE
karty klasyczne
KARTY
KLASYCZNE
tarot na dziś
TAROT
NA DZISIAJ
tarot na tydzień
TAROT
TYGODNIOWY
tarot na miesiąc
TAROT
MIESIĘCZNY

O autorce

Otylia WrzosOtylia Wrzos jest doświadczoną kobietą, wróżką, numerologiem oraz autorką jednego z największych w Polsce blogów o tarocie. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zawodzie wróżki. Jest ekspertem jeśli chodzi o rozkłady kart tarota uzupełnianego numerologią. Jej klienci od lat obdarzają ją olbrzymim zaufaniem ze względu na wysokie kompetencje i nienaganne podejście do klienta. Oprócz wiedzy eksperckiej z tarota i numerologii, Otylia ceniona jest za swoją szczerość w rozkładach. Dla wielu jest autorytetem jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie we wróżeniu z kart tarota. Kilkanaście tysięcy wykonanych wróżb, szerokie grono stałych klientów, obszerny blog internetowy. Wystarczy spojrzeć na opinie o jej pracy.

Przeczytaj więcej o autorce: Otylia Wrzos oraz o jej wróżbach tutaj: moje wróżby.

Opinie o mnie

Profesjalizm

Rated 5,0 out of 5
11 kwietnia 2024

Wszystko co Pani napisała o moim portrecie numerologicznym zgadza się w zupełności,a w odpowiedzi na moje pytanie oby się wiodło 🙂😉😉😉

Ewelina
Zweryfikowana

Profesjonalizm i trafność

Rated 5,0 out of 5
10 kwietnia 2024

Bardzo trafna ocena charakterologiczna. Brawo za wyczucie i profeskę. Polecam

Andrzej
Zweryfikowana

Wszystko idealnie się zgadza.

Rated 5,0 out of 5
9 kwietnia 2024

Dziękuję za szczegółowy portret numerologiczny który idealnie się zgadza.

Wróżba też pokazała aby zwrócić uwagę na wiele szczegółów. Bardzo pomocna i dająca do myślenia

Monika
Zweryfikowana

Ładne

Rated 5,0 out of 5
4 kwietnia 2024

Dziękuję

A
Zweryfikowana

Dobra

Rated 5,0 out of 5
3 kwietnia 2024

Oby się spełniło!

Ludmiła
Zweryfikowana

Podziękowanie

Rated 5,0 out of 5
3 kwietnia 2024

Dziękuję, za odczyt i nakierowanie mnie jaką ścieżką mam iść. Dużo trafnych aspektów poruszanym w tym czytaniu. Czas pokaże czy się w zupełności sprawdzą. Polecam

Wiktor
Zweryfikowana

Bardzo ładny odczyt

Rated 5,0 out of 5
29 marca 2024

Bardzo dziękuję za informację

Oliwia
Zweryfikowana

W punkt

Rated 5,0 out of 5
28 marca 2024

Nie mam słów na to jak bardzo pani Otylia trafiła w punkt. W ogóle mnie to nie dziwi, bo Wszechświat już od dawna dawał mi różne sygnały, ale nazwanie dokładnie tego, co mnie otacza przez zupełnie obcą mi osobę i tak robi wrażenie. Prosiła Pani, by nie dziękować, ale ja nie umiem – dziękuję.

Kasia
Zweryfikowana

Gorąco polecam

Rated 5,0 out of 5
27 marca 2024

Pani Otylio, dziękuję. Bardzo trafnie mnie Pani oceniła. Dziękuje za wskazówki jeśli chodzi o córki. Ważne, że poruszyła Pani słowo „karma”. Daje do myślenia

wiesława
Zweryfikowana

Serdecznie polecam

Rated 5,0 out of 5
25 marca 2024

Chyba sama nie umiałabym się tak trafnie opisać, jak zrobiła to Pani Otylia! Jestem pełna podziwu. Pozostaje mi jedynie czekać cierpliwie na pojawienie się wskazanej przez Panią ścieżki, dała mi Pani nadzieję na lepsze/inne dni. Nie dziękuję, a mówię do zobaczenia!

Joanna
Zweryfikowana

Co będzie dalej ..

Rated 5,0 out of 5
21 marca 2024

Jestem zadowolona bardzo z odpowiedzi na moje pytania .Wszystko się zgadza ,co do mojej osoby jak zarówno o tych osobach o które pytałam .Czekam jeszcze na jedno rozwiązanie sprawy ,jestem ciekawa czy ona się zakończy jsk Pani Otylia pisze .Żałuje ,że nie zadałam kolejnych pare pytań ,na które również chciałabym znać odpowiedz .Serdecznie polecam Panią Otylię ❤️

Patrycja
Zweryfikowana

Relacja między M.a S.

Rated 5,0 out of 5
18 marca 2024

Jestem bardzo zadowolony z Pani opinii na mój jak i Marii temat.Zauważyłem ze to co Pani mi napisała naprawdę sie zgadza.Bardzo się z tego cieszę i postaram robić wszystko wg Pani wskazówek.Za wszelką cenę muszę nadrobić zaległości i pogłębić swoją relacje w stosunku do bliskiej mi osoby jaką jest M.G.

Sławek
Zweryfikowana

KLIKNIJ, aby zobaczyć wszystkie opinie

Szybki kontakt

Dołącz teraz do moich zadowolonych klientów.

4,8
Rated 4,8 out of 5
4,8 na 5 gwiazdek (na podstawie 443 opinii)
Bardzo dobra88%
Dobra9%
Średnia1%
Słaba1%
Zła1%

Zobacz wszystkie OPINIE

Szybka pomoc 100% dyskrecji Gwarancja uczciwości

  Facebook

  Polub mój profil na Facebooku, by otrzymywać powiadomienia o promocjach.

  Facebookfacebook

  Zobacz inne posty

  Losuj kartę tarota

  Kliknij w poniższą kartę, aby wylosować dla siebie kartę dnia.
  Losuj jedną kartę tarotakarta dnia

  Kalkulatory

  MAGICZNA KULA

  Wylosuj

  SWĘDZIDEŁKO

  Magia

  zaklęcia miłosne
  ZAKLĘCIA
  MIŁOSNE
  magia
  MAGIA
  CZARY
  bliźniaczy płomień
  BLIŹNIACZY
  PŁOMIEŃ

  Związki

  jak uratować związek
  JAK URATOWAĆ
  ZWIĄZEK ?
  czy będzie powrót
  CZY JEST SZANSA
  NA POWRÓT ?
  jak zakończyć związek
  JAK ZAKOŃCZYĆ
  ZWIĄZEK ?

  Dzień / Tydzień / Miesiąc

  tarot na dziś
  TAROT NA DZIŚ
  tarot na tydzień
  TAROT NA TYDZIEŃ
  tarot na miesiąc
  TAROT NA MIESIĄC

  Wróżby

  tarot partnerski
  TAROT
  PARTNERSKI
  wróżby miłosne
  TAROT
  MIŁOSNY
  wróżby online
  CZYM SĄ
  WRÓŻBY ONLINE ?

  Rozwój osobisty

  rozwój osobisty
  ROZWÓJ
  OSOBISTY
  wizualizacja
  TECHNIKI
  WIZUALIZACJI
  afirmacje
  AFIRMACJE
  Z PRZYKŁADAMI

  Czakry

  czakry
  CZAKRY
  W CIELE
  jak odblokować czakry
  JAK ODBLOKOWAĆ
  CZAKRY ?
  aura
  AURA
  CZŁOWIEKA

  Życie

  jak pokonać strach
  JAK POKONAĆ
  STRACH ?
  sposoby na stres
  SPOSOBY
  NA STRES
  jak osiągnąć szczęście
  JAK OSIĄGNĄĆ
  SZCZĘŚCIE ?

  Jak zamówić ?

  jak zamówić wróżbę